مقاله


کد مقاله : 139412091356161266

عنوان مقاله : ارائه مدلی برای استخراج اطلاعات از مستندات متنی، مبتنی بر متن¬کاوی در حوزه یادگیری الکترونیکی

نشریه شماره : 12 فصل بهار - تابستان 1391

مشاهده شده : 358

فایل های مقاله : 337 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرزانه علی¬پور 10@yahoo.com - دانشجوی دکترا
2 مینا کیهانی نژاد mina_keyhaninejad@aut.ac.ir - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هنگامی¬که شبکه¬های کامپیوتری ستون اصلی علم و اقتصاد شد، حجم زیادی از مستندات در دسترس قرار گرفتند. به همین منظور، برای استخراج اطلاعات مفید از روش¬های متن¬کاوی استفاده می¬شود. متن¬کاوی یک حوزه پژوهشی مهم در کشف اطلاعات ناشناخته، فرضیات، و حقایق جدید به¬وسیله استخراج اطلاعات از اسناد مختلف است. همچنین متن¬کاوي آشکار کردن اطلاعات پنهان با استفاده از روشي است که در يک طرف توانايي مقابله با تعداد زيادي کلمات و ساختارهايي در زبان طبيعي را نشان مي‌دهد و از طرف ديگر اجازه مديريت ابهام و شک را می¬دهد. علاوه بر آن، متن¬کاوی به عنوان داده¬کاوی متن بیان می¬شود که معادل با تجزیه و تحلیل متون است و به فرایند استخراج اطلاعات از متن می¬پردازد و اطلاعات با کیفیت بالا را از میان الگوها و فرایندها استخراج می¬کند. همچنین به عنوان داده¬کاوی متن یا کشف دانش از پایگاه ¬داده¬های متنی شناخته می¬شود و به فرایند استخراج الگوها یا دانش از اسناد متنی بیان می¬شود. روش تحقیق در این کار بدین صورت است که ابتدا به بررسي پژوهش‌های انجام شده در حوزه متن¬کاوی با تأکید بر روش¬ها و کاربردهای آن در آموزش الکترونیکی پرداخته شد. در طی این مطالعات، پژوهش¬های مرتبط در حوزه آموزش الکترونیکی طبقه¬بندی گردیدند. پس از طبقه¬بندی پژوهش‌ها، مسائل و راهکارهای مرتبط با مسائل مطرح شده در آن کارها، استخراج شدند. در همین راستا، در این مقاله ابتدا به تعریف متن¬کاوی پرداخته می‌شود. سپس فرایند متن¬کاوی و حوزه¬های کاربرد متن‌کاوی در آموزش الکترونیکی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در ادامه روش‌های متن¬کاوی معرفی شده و تک تک این روش‌ها در حوزه آموزشالکترونیکی مطرح می‌گردد. در انتها ضمن استنتاج نکات مهم مطالعات انجام شده، مدلی جهت استخراج اطلاعات برای بهره‌برداری از روش‌های متن¬کاوی در یادگیری الکترونیکی پیشنهاد می¬شود.